Scroll to Content

EXCELLENCE
– THE RESULT OF ALWAYS STRIVING TO BE BETTER

The Rinomato Group of Companies is a leader in identifying, developing and providing products and services that offer enduring value for the company’s customers, employees, partners and investors. RGC’s extensive and diversified portfolio of business units touches upon the many ways people live and work, relax and outperform the competition.

TWORZENIE DOSKONAŁOŚCI

Rinomato Group of Companies jest liderem w identyfikacji, rozwoju i dostarczaniu produktów i usług, które oferują trwałą wartość dla klientów, pracowników i partnerów firmy. Szeroki i zdywersyfikowany portfel inwestycji RGC dotyka wielu sposobów, w jaki ludzie żyją, pracują i przewyższają konkurencję.

Sześćdziesiąt (60) lat uznania

Imię "Rinomato", oznaczająca po włosku "sławny", słynie z przywiązania rodziny do doskonałości pod każdym względem. W ciągu trzech pokoleń rodzinnego zarządzania firmą, RGC opracowała udaną formułę dla rozwijających się marek, która stanowi znaczący punkt różnicy.

Wizja

Widzimy życzliwszy, jaśniejszy świat. Naszą wizją jest sprawienie, aby zaufanie klientów stało się drugą naturą poprzez opracowywane przez nas rozwiązania. Marka RGC będzie budzić zaufanie przyszłych pokoleń.

Misja

Naszą misją jest sprawić, aby podróż klienta była satysfakcjonująca i opłacalna poprzez dostarczanie mu pożądanych produktów i usług o wyjątkowej jakości i wartości.